Vi Svarar Mellan 09.00-16.00
Olivedalsgatan 13 413 10 Göteborg
Close
Olivedalsgatan 13 413 10 Göteborg
031 - 785 90 47 info@gronfasadtvatt.se
Pontus Wiknersgatan 10

Glada boende får rena fasader och balkonger.

Glada boende får rena fasader och balkonger av ingen annan än Grön Fasadtvätt i Göteborg AB. Putsad fasad görs ren från grönalger och annan lös smuts enkelt och smidigt på ett professionellt sätt och fingerkänsla. Dessa fasader kan därefter skyddas mot grönalger eller rödalger med ett algfrämjande medel. En procedur som med fördel kan återupprepas vart 3:e år. Balkonger och betongnos görs rent på samma sätt och kan behandlas på samma sätt med ett algfrämjande medel. Detta motverkar återväxt av grönalger som i sin tur ger upphov till mosspåväxtligheter. Grönalger och mossa sitter på betongnosen som sakta förstörs av allt fukt påväxtligheten drar in i betongen. Vid minusgrader riskerar betongkanten att vittra sönder och spricka till följd av frostsprängningar. Underhållskostnaden är därför lägre vid en kontinuerlig behandling av både fasad och betongnos.