Vi Svarar Mellan 09.00-16.00
Olivedalsgatan 13 413 10 Göteborg
Close
Olivedalsgatan 13 413 10 Göteborg
031 - 785 90 47 info@gronfasadtvatt.se
Kalkavlagringar på betong

Kalkavlagringar på betong blästras Före och Efter – Lågtrycksblästring av kalkavlagringar.

Kalkavlagringar på betong.

Kalkavlagringar blästras enkelt bort med lågtrycksblästring tillsammans med vatten. Ytan lämnas fri från det kalk som tryckts ut under många år. Detta är givetvis ett återkommande problem och svårt att stoppa. Kalk pressas oftast ut från betongelementet när det mättas med fukt och vatten. Detta fenomen finns även på andra mineraliska fasader och metoden att få bort kalk kan variera utifrån typ av underlag och omgivning. Kalkutfällning på tegel är också ett vanligt inslag som Grön Fasadtvätt åtar sig att arbeta med när sådana uppdrag dyker upp. Vi kan tillhandahålla bilder och information på sådana exempel där vi avlägsnat kalk från tegel.