Vi Svarar Mellan 09.00-16.00
Olivedalsgatan 13 413 10 Göteborg
Close
Olivedalsgatan 13 413 10 Göteborg
031 - 785 90 47 info@gronfasadtvatt.se
Algrent - Algfrämjande

Algrent - Algfrämjande

Balkongtvätt - RopeAccess

Balkongtvätt - RopeAccess

Balkongtvätt - RopeAccess

Balkongtvätt - RopeAccess

Fasadtvätt, Fasadrengöring eller Fasadbehandling. Kärt barn har många namn

Alla fasader i utomhusmiljö utsätts dagligen för fukt och regn, solljus, vind, föroreningar och organiskt angrepp. Detta bryter ner och förstör fasader, ger en sämre värmeisolering, bidrar till mögel och orsakar frostskador om inte processen motverkas genom olika metoder av fasadbehandling. Ändå vill många ofta vänta med åtgärder och upplever det som en onödig utgift då så mycket annat vill gå före.

Vi på Grön Fasadtvätt har en lång branschvana med att göra rent och behandla fasader av de flesta material och med en stor variation av metoder och lösningar för att just er fasad skall bli ren till en rimlig kostnad.

Grön Fasadtvätt har i många år byggt upp en relation till våra kunder och dom objekt vi arbetat med. Skapat en trygghet med ett långsiktigt samarbete och bestående personal där vi många gånger dokumenterar fasader och säkerhetsställer att vi inte lämnar våra objekt åt sitt öde.
När vi anlitas kan ni vara säkra på att vi förutom själva uppdraget även tittar och dokumenterar övriga skador eller framtida hot som föreligger.
Exempel på sådana kan vara tegelfogar, sprickor och krackeleringar, lösa fasaddelar, trasig puts, färgsläpp eller andra skador värda att dokumentera. Vi bistår också med hjälp att lösa akuta problem innan vi lämnar ett objekt.

Genom våra resurser och kontaktnät kan vi tillhandahålla den expertis frågan gäller.

Vilka metoder använder vi?

Ultra Rent Vatten Metoden

Vi har sedan 2003 utvecklat och själva varit en del av etablerandet av Ultra Rent vatten metoden som idag används flitigt runt om i landet där enbart renat vatten används till fasadrengöring. Vi rengör skonsamt och miljövänligt med lågtryck och långa kolfiberstavar.

UtraRent Vatten - Långa Stavar

UtraRent Vatten - Långa Stavar

UltraRent Vatten - Ropeaccess

UltraRent Vatten - Ropeaccess

UltraRent Vatten - Ropeaccess

UltraRent Vatten - Ropeaccess

UltrRent Vatten - Långa Stavar

UltrRent Vatten - Långa Stavar

UtraRent Vatten - Långa stavar

UtraRent Vatten - Långa stavar

Tvätt med UltraRent Vatten

Tvätt med UltraRent Vatten

Vanligt förekommande tvätt med högtryck och kallt vatten.

En metod som vi använder ofta och som även kan köras med buffrat Ultra Rent Vatten i dom fall kemikalier undanbedes. När vi använder kemikalier försöker vi främst att använda så skonsamma och miljöriktiga medel vi kan. Givetvis tillhandahåller vi säkerhetsdatablad för respektive medel vid förfrågan.

Högtryck - Kallvatten och Kem

Högtryck - Kallvatten och Kem

Högtryck - Kallvatten och Kem

Högtryck - Kallvatten och Kem

Högtryck - Kallvatten och Kem

Högtryck - Kallvatten och Kem

Tvätt med högtryck och hetvatten.

Denna metod använder vi sällan då vi inte upplever är skonsam mot fasaden. I sällsynta fall kan vi använda denna metod om uppdraget kräver detta.

Kemisk rengöring och behandling av tak och fasader.

Grön Fasadtvätt tillhandahåller av oss framtagen miljövänlig produkt Algrent som motverkar rödalger, grönalger och mögelangrepp. Är en utmärk metod för puts, betong eller taktegel. Vi använder och tillhandahåller övriga produkter med liknande egenskaper.

Algrent - Algfrämjande

Algrent - Algfrämjande

Algrent - Algfrämjande

Algrent - Algfrämjande

Lågtrycksblästring med torr eller fuktmetod.

Hårt nedsmutsad material ofta sten och tegel gör vi rent med dessa metoder som många gånger ersätter syror som annars fräter sönder material och trycks in vid renspolning med långsiktiga negativa effekter. Ett för oss dåligt exempel som vi sett många råkat ut för är rengöring med syra och försegling som kapslar in syran i stenen.

Uppsamling och rening av tvättvatten.

Vi har under några år nu utvecklat olika lösningar för att samla upp tvättvatten och rena det på plats. Att återanvända vattnet i samband med samma fasadtvätt sparar på miljön och den negativa påverkan utsläpp kan åstadkomma. Med hjälp av tester på plats kontrollerar vi renligheten och säkerhetsställer att minimalt med smutsigt tvättvatten hamnar i naturen eller brunnar. Vi dokumenterar och skickar in vattenprover till analys för att säkerhetsställa Göteborgs stads miljöriktlinjer efterföljs på ett korrekt sätt.

Se gärna våra referensbilder och video på uppdrag vi utfört för att försöka identifiera era behov.